ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο ιατρείο της οφθαλμιάτρου Αναστασίας Γούλα στην Ηλιούπολη πραγματοποιούνται όλες οι οφθαλμολογικές εξετάσεις και παρέχεται πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος ενηλίκων και παιδιών, ο οποίος, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει:

Επίσης, προσφέρονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Κατά την επίσκεψή σας στον οφθαλμίατρο, να έχετε μαζί σας τα γυαλιά σας, τα φάρμακά σας, προηγούμενες εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει και το βιβλιάριό σας.

Εξοπλισμός Ιατρείου

Το ιατρείο της χειρουργού οφθαλμιάτρου Αναστασίας Γούλα είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, για λεπτομερή και άριστη καταγραφή και διάγνωση παθήσεων.

  • Αυτόματο διαθλασίμετρο / κερατόμετρο Nidek Ιαπωνίας ARK-510A
  • Φορόπτερο Nidek RT-5100
  • Προβολέας οπτοτύπων Nidek CP-770
  • Αυτόματο φακόμετρο Nidek LM-500
  • Σχισμοειδής Λυχνία Takaci SM-90N
  • Απεικονιστικό σύστημα προσθίου ημιμορίου
  • Αυτόματο περίμετρο (οπτικά πεδία) Octopus 300
  • Φορητό παχύμετρο DGH 555 (PACHETTE 3)
  • Τονόμετρο επαφής Goldmann AT 900
  • Άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο Heine