ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο ιατρείο της οφθαλμιάτρου Αναστασίας Γούλα στην Ηλιούπολη πραγματοποιούνται όλες οι οφθαλμολογικές εξετάσεις και παρέχεται πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος ενηλίκων και παιδιών, ο οποίος, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει:

Μέτρηση οπτικής οξύτητας για μακριά και κοντά

Διαθλαστικό έλεγχο (έλεγχος για χορήγηση γυαλιών)

Στα παιδιά γίνεται διαθλαστικός έλεγχος με κυκλοπληγία (ενστάλαξη σταγόνων που παραλύουν την ικανότητα προσαρμογής, ώστε να αποκαλυφθεί ο πλήρης βαθμός του διαθλαστικού σφάλματος)

Κερατομετρία

Ορθοπτική μελέτη και έλεγχο για παρουσία στραβισμού

Έλεγχο χρωματικής αντίληψης (για παρουσία δυσχρωματοψίας)

Έλεγχο στερεοσκοπικής αντίληψης (τρισδιάστατης όρασης)

Έλεγχο ποσότητας και ποιότητας δακρύων (Schirmer test, TBUT, ειδικές χρώσεις)

Διάβαση ρινοδακρυϊκών πόρων για διάγνωση πιθανής απόφραξης του αποχετευτικού συστήματος των δακρύων

Έλεγχο στη σχισμοειδή λυχνία (με ειδικό μηχάνημα που μεγεθύνει την εικόνα γίνεται έλεγχος βλεφάρων, επικουρικών μορίων, προσθίου και οπισθίου τμήματος του οφθαλμού)

Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης

Βυθοσκόπηση

Για τη βυθοσκόπηση χρειάζεται να γίνει ενστάλαξη σταγόνων που διαστέλλουν την κόρη του ματιού και μετά, για κάποιες ώρες, είναι θολωμένη η όραση. Για αυτό πρέπει ο ασθενής να έχει υπόψη του ότι μετά δεν θα μπορεί να οδηγήσει και είναι καλό να έχει μαζί του συνοδό και γυαλιά ηλίου, αν είναι μέρα. Με τη βυθοσκόπηση ελέγχεται η ωχρά κηλίδα, η κεφαλή του οπτικού νεύρου, τα αγγεία που αιματώνουν τον αμφιβληστροειδή και η περιφέρεια του αμφιβληστροειδή.

Οπτικά πεδία 

Πρόκειται για εξέταση που γίνεται για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος, για πιθανή παρουσία νευρολογικών προβλημάτων που προκαλούν ελλείμματα στα οπτικά πεδία, για παρακολούθηση κάποιων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, και προληπτικά σε άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως το Plaquenil, που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ωχρά κηλίδα.
Επίσης, προσφέρονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες:
image-149958-GOULA1.jpg?1437403570173
image-149958-GOULA1.jpg?1437403570173

Μελέτη γλαυκώματος

Πραγματοποιείται μέτρηση πίεσης, παχυμετρία κερατοειδούς, γωνιοσκοπία, οπτικά πεδία, φωτογράφηση οπτικών νεύρων.

Μελέτη καταρράκτη 

Προεγχειρητικός έλεγχος για πιθανή διαθλαστική επέμβαση 

Ο προεγχειρητικός έλεγχος συμπληρώνεται με κάποιες επιπλέον εξετάσεις στο διαθλαστικό κέντρο όπου θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση.

Νευροοφθαλμολογκός έλεγχος

Αφορά στη μελέτη κορικών αντανακλαστικών, οφθαλμοκινητικότητας, οπτικών πεδίων, κεφαλής οπτικού νεύρου, για πιθανή παρουσία νευρολογικών προβλημάτων που επηρεάζουν τα μάτια.

Τοποθέτηση θεραπευτικών φακών επαφής


Τοποθετούμε θεραπευτικούς φακούς επαφής σε παθήσεις κερατοειδούς όπως τραύματα, υποτροπιάζουσες αποπτώσεις επιθηλίου, φυσαλιδώδης κερατοπάθεια.

Αφαίρεση ξένων σωμάτων από βλέφαρα, επιπεφυκότα, κερατοειδή 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση & Έκδοση Πιστοποιητικών 


​Στο ιατρείο γίνεται
ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και γυαλιών, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών για διπλώματα οδήγησης. Σημειώνεται ότι για την έκδοση των πιστοποιητικών, πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητα, το βιβλιάριο υγείας, μία φωτογραφία και το παλιό σας δίπλωμα, αν πρόκειται για ανανέωση. Το κόστος είναι 10€.


Κατά την επίσκεψή σας στον οφθαλμίατρο, να έχετε μαζί σας τα γυαλιά σας, τα φάρμακά σας, προηγούμενες εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει και το βιβλιάριό σας.

Εξοπλισμός Ιατρείου

Το ιατρείο της χειρουργού οφθαλμιάτρου Αναστασίας Γούλα είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, για λεπτομερή και άριστη καταγραφή και διάγνωση παθήσεων.

  • Αυτόματο διαθλασίμετρο / κερατόμετρο Nidek Ιαπωνίας ARK-510A
  • Φορόπτερο Nidek RT-5100
  • Προβολέας οπτοτύπων Nidek CP-770
  • Αυτόματο φακόμετρο Nidek LM-500
  • Σχισμοειδής Λυχνία Takaci SM-90N
  • Απεικονιστικό σύστημα προσθίου ημιμορίου
  • Αυτόματο περίμετρο (οπτικά πεδία) Octopus 300
  • Φορητό παχύμετρο DGH 555 (PACHETTE 3)
  • Τονόμετρο επαφής Goldmann AT 900
  • Άμεσο και έμμεσο οφθαλμοσκόπιο Heine